Про заклад

Програми в усіх школах одні й ті ж, підручники однакові, але школи різні, тому що різні вчителі. Школа – це передусім учитель. Особистість учителя – наріжний камінь виховання. Школа- не комора знань, а світоч розуму. Усі діти не можуть мати однакові здібності. І найважливіше завдання школи – виховання здібностей. Головною потребою кожного школяра мають стати праця, самостійна думка, відкриття істини Вчитель повинен знати, що відбувається в душі кожної дитини. з чим вона прийшла до школи, – щоб не допустити жодного болючого дотику до вразливого дитячого серця.
В.О. Сухомлинський