Правила прийому до закладу освіти

Правила прийому до закладу

Зарахування учнів до закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі:

1. Заяви батьків  або осіб , які їх замінюють;

2. Копії свідоцтва про народження дитини;

3.Медичної довідки встановленого зразка

4. Відповідного документа про освіту, особової справи (крім учнів перших класів);

Зарахування учнів  до 1  класу відповідно до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту»  здійснюється на безконкурсній основі. Зараховуються  до 1 класу , як правило, діти з 6 років,  які  за  результатами  медичного обстеження  не  мають  протипоказань для  систематичного щкільного навчання.

Підставою для зарахування дитини до 1 класу  є:

* заява батьків,

* копія свідоцтва про народження дитини,

* медична довідка встановленого зразка.

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Лист МОН України «Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році»